Kunstroute Lochem 2014 In den tent

Schrijnwerker; werker in fijn hout, maker van fijn kasten en meubelwerk