Liturgisch meubilair (2)

Bestaande uit: preekstoel, avondmaalstafel en kruis
Na het vervaardigen van het Liturgisch meubilair dat ik voor de kerk in Laren Gld., (zie projecten; Kerk Laren) kreeg ik de opdracht om voor een kerk in Vilvoorde te België een soortgelijke set te maken.
De preekstoel is gemaakt van een Beukenboom die altijd in Laren langs het kerkhof heeft gestaan.
Deze boom was aangetast door schimmel waardoor de prachtige tekening in het hout is ontstaan.
Het stuk stam dat gebruikt is is het gedeelte waar de stam zich in drie zeer dikke takken op splitst. Dit is goed terug te zien.
Het kruis komt uit hetzelfde stuk hout en is uit één stuk vervaardigd.
De avondmaalstafel komt uit dezelfde stam die ik voor de kerk in Laren heb gebruikt.

Materiaal:
- Preekstoel: Beuken
- Avondmaalstafel: Beuken
- Kruis: Beuken

Afwerking:
- Beuken: Olie